Księgowość w Republika Dominikany

Otwórz mapę

07:55:58

Caminero, Carvajal & Asociados, S.R.L.

Av José Contreras 96, Edificio Ambar Apto. 202

Vanessa (Lawyer)

Local 1E, Plaza Cosmos, Avenida Bolivar 223, Santo Domingo

OMG, SAS

9, Calle Rafael Augusto Sánchez, No.86 Roble Corporate Center, Piso, Santo Domingo

Ramirez Dini & Asociados SRL

Av. 27 de Febrero Esq Av. Abraham Lincoln Edificio Brigitte II, Local 303

RSM Dominicana, S.R.L.

Av. Abraham Lincoln esq. Rafael Augusto Sánchez, Edificio Profesional Lincoln, Suite 3B, Santo Domingo

Dirección General de Impuestos Internos (DGII) La Feria

Avenida Simón Bolívar 233, Santo Domingo

Moore Stephens ULA

Avenida Pedro Henríquez Ureña 150, Santo Domingo

Sosa Alejo Consulting & Asociados S.R.L

Calle Felix Evaristo Mejia, Santo Domingo

Fiscalia Violencia De Genero

Plaza Madelta I, Avenida Rómulo Betancourt 299, Santo Domingo

Salas Piantini

Calle Pablo Casals, No. 9, Ensanche Piantini, Sto. Dgo., Santo Domingo

DAFESA Consultores & Inversionistas

Avenida Winston Churchill 465, Santo Domingo

Diaz M Consulting, SRL

Calle Caoba Edificio Martinez, Santo Domingo

Job Báez Soto

Lope de Vega 13 Edificio Progreso Business Center, Suite 503, Santo Domingo

Bufete Mejía-Ricart & Asocs.

Torre Profesional Biltmore, #1003, I, Suite 701-A, Piso 7,, Avenida Abraham Lincoln, Santo Domingo

Astacio Hernandez & Asociados

Calle Embajador 65, Santo Domingo

SNC Consulting SRL

Avenida José Contreras 96, Santo Domingo

GOR Business Solutions

Avenida Gustavo Mejia Ricart 120-A Ensanchez Piantinni, Edificio Las Anas Local 301, Santo Domingo

BDO S.R.L.

Av. Ortega y Gasset, Calle Tetelo Vargas 43, Santo Domingo

M&M Consultores

Avenida Gustavo Mejía Ricart, Santo Domingo

Pérez Sanz Asociados - Auditores & Consultores

Calle Francisco Prats Ramírez, Santo Domingo

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom sublocality 1PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja TransitstadionŚlusarz