Bankomat w Republika Dominikany

Otwórz mapę

20:41:32

Cajero Banco Santa Cruz

City Plaza La telefónica,, Calle Doctor Jacinto Ignacio Mañón, Santo Domingo

Banco Popular

City Av. Abraham Lincoln NO. 702, esq. Andres Julio Aybar Edif. AFP, Distrito Nacional

Banco Popular

City Av. 27 de Febrero NO. 426, Estación de Gasolina Shell, Santo Domingo

Cajero Popular

City Calle Anibal de Espinosa, Santo Domingo

Banco Popular

City Av. Nuñez de Cáceres # 60, esq. Guarocuya, Santo Domingo

Banco de Reservas

City Ferreteria Americana, Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo

ATM Banco Popular

City Blue Mall, Avenida Winston Churchill 80, Santo Domingo

Cajero Bitcoin

City 10122, Avenida Máximo Gómez 73, Santo Domingo

ATM BHD cajero

City Lope De Vega, Santo Domingo

ATM BHD Leon

City Supermercados Bravo La Esperilla, Calle Clarín, Santo Domingo

ATM Banreservas

City Calle Euclides Morillo 61, Santo Domingo

BHD Cajero

City Avenida Abraham Lincoln 1002, Santo Domingo

Cajero Automático Banco Popular

City Holiday Inn, Avenida Abraham Lincoln, Santo Domingo

Banco Popular - Autobanco

City Av. Lope de Vega No. 44, esq. Andrés Julio Aybar, Distrito Nacional

Banco Popular

City Estación Isla Máximo Gómez, Avenida Máximo Gómez, Santo Domingo

Plaza La Telefónica

City Calle Central & Calle Dr Jacinto Ignacio Mañon, Santo Domingo

Banco Popular

City Avenida Winston Churchill, Blue Mall, 3er Piso, Santo Domingo

Banco Santa Cruz

City Av. Sarasota #62, Bella Vista Mall, 1er. Nivel, Santo Domingo

Banco Popular

City Av. Winston Churchill, esq. Gustavo Mejía Ricart, Santo Domingo

Cajero Banco BHD León

City Avenida Abraham Lincoln, Santo Domingo

Banreservas

City Supermercado Bravo, Avenida Núñez de Cáceres, Santo Domingo

Banco Popular

City Av. Máximo Gómez, esq. C/ Anibal de Espinosa, Distrito Nacional

Cajero BanReservas

City Blue Mall, Avenida Winston Churchill 80, Santo Domingo

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom sublocality 1PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja TransitstadionŚlusarz
near-place.com wykorzystuje cookies, aby zwiększyć swoje doświadczenie. jeśli kontynuować przeglądanie, uważamy, że akceptujesz ich użycie. Czytaj więcej