Banker i Dominikanske republik

Åben kort

16:54:03

Banco del Progreso

Abraham Lincoln, esq. Av. John Kennedy, Local #135, 1er Nivel, Plaza Ágora Mall, R.D., Santo Domingo

Banco Popular Galerias 360 II

Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo

Scotiabank

Avenida John F. Kennedy, esquina Lope de Vega Santo Domingo, Distrito Nacional

Parqueo banco BHD Leon

Calle Gaspar Polanco 314, Santo Domingo

Asociacion Popular De.ahorros Y Prestamos Dan Geronimo

Avenida Núñez de Cáceres, Santo Domingo

Banco Popular

Bella Vista Mall, 1er Nivel, Avenida Sarasota, Santo Domingo

Credixpress SRL

Calle Oloff Palmer #31, Plaza Galeria Floral, 2do Nivel Los Prados, Santo Domingo

Banco Promérica

Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo

Banco López de Haro

Ave. Tiradentes, Plaza Galerías de Naco Local #20, D.N., Santo Domingo

Banco Dominicano del Progreso

Avenida Winston Churchill, Santo Domingo

Banco Popular

Av. Abraham Lincoln NO. 702, esq. Andres Julio Aybar Edif. AFP, Distrito Nacional

Banco Santa Cruz

Bella Vista Mall, Avenida Sarasota, Santo Domingo

Asociación La Nacional De Ahorros Y Préstamos, Independencia

esq, Av. Independencia & Calle Apolinar Perdomo

BHD Leon Bank And ATM Business

Santo Domingo

Banco Caribe

Avenida Lope de Vega, Santo Domingo

Soluciones Scotiabank Corripio JFK Maquico

Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo

Banco Popular

Av. 27 de Febrero NO. 426, Estación de Gasolina Shell, Santo Domingo

Banco BHD

Calle Gaspar Polanco 314, Santo Domingo

Banco Popular

Av. Nuñez de Cáceres # 60, esq. Guarocuya, Santo Domingo

Asociación Popular de Ahorros y Préstamos

Cacique Av. Independencia esq. Calle 1ra, (Hernán Suárez), Plaza Cacique, Urb. Cacique, Santo Domingo

Banco Activo Dominicana

Avenida Tiradentes 49, Santo Domingo

Banco BHD León

Avenida Núñez de Cáceres, Santo Domingo

Banesco Núñez de Cáceres

Avenida Núñez de Cáceres, Santo Domingo

Scotiabank

Avenida Jardines de Fontainebleau, Santo Domingo

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelZoobiludlejning