Bar i Dominikanske republik

Åben kort
Lokal tid:
22:30:36

The Enoteca Wine

Avenida Abraham Lincoln 1025, Santo Domingo
barLæs mere

La Barrica Sport Bar

Calle José Amado Soler, Santo Domingo
barLæs mere

Betcris Banca Deportiva

Avenida Abraham Lincoln 1, Santo Domingo
barLæs mere

Autoservicio La Barrica

Calle José Amado Soler, Santo Domingo
barLæs mere

La Gaviota Sport Bar

Serrallés, Santo Domingo
barLæs mere

Monalisa Lounge

Avenida Abraham Lincoln 858, Santo Domingo
restaurantLæs mere

Cabinet Lounge

Avenida Abraham Lincoln #852, Piatini, Santo Domingo
night_clubLæs mere

VAPINGROOM PIANTINI

Plaza Andalucía, Plaza Andalucia II Local 45A, Avenida Abraham Lincoln, Santo Domingo
barLæs mere

Mitre

Avenida Abraham Lincoln # 1001 esquina, Avenida Gustavo Mejía Ricart, Santo Domingo
restaurantLæs mere

BierGarden

Calle Central, Santo Domingo
barLæs mere

Velvet Smart Bar

Avenida Gustavo Mejia Ricart, Avenida Abraham Lincoln
barLæs mere

Limao

Av. Gustavo Mejia Ricart 98, Edif. Remanso, Piantini, Santo Domingo
restaurantLæs mere

Eme by Marketcito

Avenida Gustavo Mejía Ricart 92, Santo Domingo
barLæs mere

Shots Bar

Avenida Gustavo Mejía Ricart 110, Santo Domingo
barLæs mere

Mix Bar

Avenida Gustavo Mejía Ricart 71-84, Santo Domingo
barLæs mere

Maruja Bar

Calle Federico Geraldino, Santo Domingo
barLæs mere

Papaupa Bar & Liquor Store

Avenida Lope de Vega 47, Santo Domingo
barLæs mere

Miura Tasting Bar

Av Lope de Vega #47, Plaza Asturiana Local 1,2 y 3 A, Santo Domingo
barLæs mere

Amnesia Club

Avenida Lope de Vega, Santo Domingo
barLæs mere

📑 Alle kategorier i Dominikanske republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning