Busstoppested nær ved 18.463765, -69.92565

Åben kort
Lokal tid:
22:30:23

Transporte Espinal

Av. París #69, Entre las Calles Juana Saltitopa y Dr. Betances, Santo Domingo
bus_stationLæs mere

OMSA - Corredor Independencia

Avenida Bolívar, Santo Domingo
bus_stationLæs mere

OMSA - Corredor Independencia

Av Bolivar, Santo Domingo
bus_stationLæs mere

OMSA - Corredor Independencia

Av. Simón Bolívar, Santo Domingo
bus_stationLæs mere

Control Los Frailes/Barrio Nuevo/Las Americas

--, Santo Domingo
bus_stationLæs mere

OMSA - Corredor Independencia

Avenida Abraham Lincoln, Santo Domingo
bus_stationLæs mere

OMSA - Corredor Independencia

Calle Ricardo Robles, Santo Domingo
bus_stationLæs mere

Corredor Maximo Gomez y Independencia

Avenida Independencia, Santo Domingo
bus_stationLæs mere

OMSA - Corredor Independencia

Avenida Bolívar, Santo Domingo
bus_stationLæs mere

OMSA - Corredor Maximo Gomez

Calle Republica del Libano, Santo Domingo
bus_stationLæs mere

OMSA - Corredor Maximo Gomez

Avenida Máximo Gómez, Santo Domingo
bus_stationLæs mere

Bávaro Expreso

Calle Juan Sánchez Ramírez, Santo Domingo
bus_stationLæs mere

OMSA - Corredor Maximo Gomez

Avenida Máximo Gómez, Santo Domingo
bus_stationLæs mere

Bus del ITLA, Máximo Gómez con 27 de Febrero

Avenida Máximo Gómez, Santo Domingo
bus_stationLæs mere

OMSA - Corredor 27 de Febrero

Avenida 27 de Febrero, Santo Domingo
bus_stationLæs mere

OMSA - Corredor Independencia

Avenida Bolivar, Santo Domingo
bus_stationLæs mere

OMSA - Corredor Independencia (Av. México)

Calle Pedro A. Lluberes, Santo Domingo
bus_stationLæs mere

OMSA - Corredor Independencia (Av. México)

Calle Pedro A. Lluberes, Santo Domingo
bus_stationLæs mere

OMSA - Corredor 27 de Febrero

Expreso 27 de Febrero, Santo Domingo
bus_stationLæs mere

📑 Alle kategorier i Dominikanske republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning