Lekarz w Republika Dominikany

Otwórz mapę

20:31:04

Centro Dermatologico Dra Almodovar

City esquina, Calle 39

Clinica Dental Dr. Marizan

City Avenida Coronel Juan María Lora Fernandez, Santo Domingo

Centro Avanzado De Alergia Y Asma Dra. Patricia Latour

City Santo Domingo

Consultorio de la Cruz Fernandez

City Avenida Lope de Vega 63, Santo Domingo

Consultorio Dr. Custals

City Calle Padre Fantino Falco 42, Santo Domingo

Grupo Médico Alterna

City Avenida Tiradentes 49, Santo Domingo

Centro Integrado de Dermatologia Dra. Doraida Jones

City 41, Calle Max Henriquez Ureña, Santo Domingo

Consultorio Dr Arnaldo Gonzalez

City Calle Tetelo Vargas 5, Santo Domingo

OdontoImage Center. Tomografias 3D y Panoramicas

City Plaza Castilla Avenida Abraham Lincoln 617 local 25-A 1er. nivel, Santo Domingo

CereLaEsthetix

City OLA GPSolutions, Calle Manuel de Jesús Goico Castro 57, Santo Domingo

Centro Visión

City Calle del Seminario Unicentro Plaza, Santo Domingo

Dra. Annie Veloz Nutrióloga Clínica

City Avenida Gustavo Mejía Ricart 83, Santo Domingo

Ars universal

City Lope De Vega

ARS Asemap

City Calle del Seminario 60, Santo Domingo

ARS FF AA

City Don Pedro I, Calle Francisco Prats Ramírez 721, Santo Domingo

Centro Escano Endocrinologia

City Calle Francisco Prats Ramírez 149, Santo Domingo

Consultorio Dr Carlos Nuñez

City #12, Calle Prolongacion Fantino Falco

Grupo Dental Polanco

City Avenida Bolivar 241, Santo Domingo

ADOHEALTH

City Edificio PIISA B, Avenida Lope de Vega 19, Santo Domingo

Centro de Odontología, Radiologia y Estetica Facial (COREF)

City Avenida Gustavo Mejía Ricart, Santo Domingo

Concort Dental

City Calle Doctor Jacinto Ignacio Mañón 5, Santo Domingo

Oraldentis

City Plaza Intercaribe, Avenida Lope de Vega 33, Santo Domingo

Instituto De Alergia Asma Y Especialidades

City no. 160, Avenida Roberto Pastoriza, Santo Domingo

Clinica Dental Victoria Mota

City Calle David Ben Gurion, Santo Domingo

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom sublocality 1PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja TransitstadionŚlusarz
near-place.com wykorzystuje cookies, aby zwiększyć swoje doświadczenie. jeśli kontynuować przeglądanie, uważamy, że akceptujesz ich użycie. Czytaj więcej