Lekarz w Republika Dominikany

Otwórz mapę

08:07:12

Unidad de Terapia Fisica Dr. Humberto Mateo

Santo Domingo

INCEV

Calle Camino Chiquito, Santo Domingo

Oftalmologia Avanzada Laser Vision Center

Solazar Business Center, Avenida Gustavo Mejía Ricart 54, Santo Domingo

Consultorio Dra. Evelyn Lora

Calle Silvestre Aybar y Núñez, Santo Domingo

Dra. Walkiris Robles Office

numero 24, Calle Mustafá Kemal Ataturk, Santo Domingo

Naco Dental Care

Calle General Frank Félix Miranda, Santo Domingo

Centro Vida y Familia Ana Simó

Calle Gala 9, Santo Domingo

Confidental Studio

# Suite 1A, Avenida Abraham Lincoln 617, Santo Domingo

Dra. Annie Veloz Nutrióloga Clínica

Plaza Andalucía I, Avenida Abraham Lincoln, Avenida Gustavo Mejía Ricart Esq, Santo Domingo

CECILIP / Dr. Luis Mejia

Calle Wilfredo García Reyes Encarnación #5, Santo Domingo

Keyser Laser Center

Avenida Nicolás de Ovando 406, Santo Domingo

Centro De Oftalmologia Y Glaucoma

Avenida Gustavo Mejía Ricart 6, Santo Domingo

Herencia BA

Torre Profesional JM, Calle Doctor Jacinto Ignacio Mañón 25, Santo Domingo

Clinica Dental Dr. Marizan

Avenida Circunvalacion, Santo Domingo

Dra Candida Henriquez

Avenida Simón Bolívar, Santo Domingo

Laboratorio Clinico Aimé Díaz

Santo Domingo

Salud Dental Del Caribe

Calle Manuel de Jesús Troncoso 4, Santo Domingo

Centro de Antencion Integral a Niños, Niñas y Adolescentes en Consumo de Sustancias Psicoactivas

Santo Domingo

OdontoImage Center. Tomografias 3D y Panoramicas

Plaza Castilla Avenida Abraham Lincoln 617 local 25-A 1er. nivel, Santo Domingo

IRECEF

Torre Novo Centro, Suite 1103,, Santo Domingo

Centro Gastro Diagnostico Dominicano

Calle Alexander Fleming, Santo Domingo

Semenesa

Avenida de Los Próceres 39, Santo Domingo

Diagnostica S.A

El Millón II, Santo Domingo

Lasmed International

Calle General Frank Félix Miranda, Santo Domingo

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom sublocality 1PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja TransitstadionŚlusarz