Etablering nær ved 18.480053, -69.933503

Åben kort
Lokal tid:
22:28:47

Desværre, der er ingen steder i Dominikanske republik

Mest populære Kategorier:

Punkt af interesse

Torre del bosque

Alfonso XIV, Calle Filomena Gomez de Cova 22, Santo Domingo
point_of_interestLæs mere

PROMOS CARIBE

Calle Filomena Gomez de Cova 24, Santo Domingo
point_of_interestLæs mere

Restaurant

La Tapa

Calle Licenciado Malaquias Gil, Santo Domingo
restaurantLæs mere

Monalisa Lounge

Avenida Abraham Lincoln 858, Santo Domingo
restaurantLæs mere

Edif. Miraflores

Calle Filomena Gomez de Cova, Santo Domingo
restaurantLæs mere

Cafe Latte

calle filomena gomez de cova esq fantino falco #51 local Baskettes Boutique, Calle Filomena Gomez de Cova 51, Santo Domingo
restaurantLæs mere

Tøjbutik

Fancy Sinner

Calle José Amado Soler 56, Santo Domingo
clothing_storeLæs mere

Hugo Boss

Avenida Abraham Lincoln 902, Santo Domingo
clothing_storeLæs mere

Katia Fina Ropa Intima

Avenida Abraham Lincoln 1054, Santo Domingo
clothing_storeLæs mere

📑 Alle kategorier i Dominikanske republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning