Måltid takeaway i Dominikanske republik

Åben kort

05:31:16

La Plaza Del Pollo

Avenida de Los Próceres, Santo Domingo

Meyer Lansky Sandwich Bar

Calle Francisco Prats Ramírez, Santo Domingo

Michel's Pizzas - Los Prados

Calle Lorenzo Despradel, Santo Domingo

Chef Pepper

Avenida Gustavo Mejía Ricart 62, Santo Domingo

Papa John's

Torre Miranda, Calle Andrés Julio Aybar, Santo Domingo

Greek Gyros Santo Domingo

Avenida Roberto Pastoriza 32, Santo Domingo

Barra Payán

Avenida 30 de Marzo 140, Santo Domingo

Subway

Esq. Federico Geraldino, Avenida Gustavo Mejía Ricart, Santo Domingo

Gregory's Grill (esquina millonaria)

# 20, Calle Tomás Rodríguez de Sosa, Santo Domingo

Quiznos

Avenida Abraham Lincoln, Santo Domingo

Papa John's Pizza Lincoln

Torre Miranda, Calle Andrés Julio Aybar, Santo Domingo

Kogi Grill

Avenida 27 de Febrero 195, Santo Domingo

Antonio Hot Dog

Calle Juan Tomas Mejia y Cotes, Santo Domingo

La Plaza Del Pollo

Av. de Los Próceres & Calle Via, Santo Domingo

Michel's Pizzas

Edificio roble, Calle Licenciado Carlos Sanchez 55, Santo Domingo

Pollo Rey

Avenida Rómulo Betancourt, Santo Domingo

KÜCHE FOODTRUCK

Calle Teodoro Chasseriau 89, Santo Domingo

Pasteles Amable

Evaristo Morales, Santo Domingo

Barra Churchill

Avenida Winston Churchill Esq. Poncio Sabater Plaza Local 102, Santo Domingo

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelZoobiludlejning