Biograf i Dominikanske republik

Åben kort

06:11:35

Palacio del Cine Bella vista mall

Avenida Sarasota, Santo Domingo

Palacio del Cine

Avenida Sarasota, Santo Domingo

La Videoteca

Calle Arzobispo Meriño, Santo Domingo

Teatro Nacional Dominicano

Avenida Máximo Gómez, Santo Domingo

Cine-Teatro Juan Isidro Pérez (ISSFAPOL)

Santo Domingo

Caribbean Cinemas

Avenida George Washington 457, Santo Domingo

Jose Taveras Film

Santo Domingo

Caribbean Cinemas

Avenida Núñez de Cáceres, Santo Domingo

PRODUCCIÓN DE VÍDEO DÍAZ SRL

Santo Domingo

Caribbean Cinemas - Galería 360

Ave. George Washington 457, Santo Domingo

Multi-Purpose Pantoja

Santo Domingo

Cine Issfapol

Santo Domingo

Recicla2 Films

Calle Central 26, Santo Domingo Este

SITV - CANAL 3

Prolongación Avenida 27 de Febrero, Santo Domingo

Caribbean Cinemas

Santo Domingo

VIC RD

71, Calle Nuñez de Caceres, Santo Domingo

Cinemateca Dominicana

Plaza de la Cultura, Avenida Máximo Gómez, Santo Domingo

Guibia ,caribean Cinnema

Avenida George Washington 457, Santo Domingo

Caribbean Cinemas

Ave. George Washington 457, Santo Domingo

Caribbean Cinemas - Galería 360

Avenida George Washington 457, Santo Domingo

Residencial Praderas 2

Cul de Sac #2, Santo Domingo

The Colonial Gate 4D Cinema

Isabel la Catolica , Calle Padre Billini 52, Santo Domingo

Cine Teatro Juan Isidro PereZ

Centro Olimpico, Santo Domingo

Cine Lido

Avenida Mella, Santo Domingo

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelZoobiludlejning