Parkere i Dominikanske republik

Åben kort
Lokal tid:
22:28:20

Bosque De La Vida

Calle Filomena Gomez de Cova, Santo Domingo
parkLæs mere

Parque de la Vida

Calle José Amado Soler, Santo Domingo
parkLæs mere

Anthuriana Dominicana

Calle Doctor Jacinto Ignacio Mañón 27, Santo Domingo
parkLæs mere

Parque Temático

Avenida Abraham Lincoln esq John F. Kennedy
parkLæs mere

Bulevar de la churchill

Avenida Winston Churchill 2, Santo Domingo
parkLæs mere

Parque Público LA LIRA

Avenida Lope de Vega, Santo Domingo
parkLæs mere

Torre Biltmore IX

Calle Rafael Hernández 12, Santo Domingo
parkLæs mere

Parque paseo de las palmas

de, Calle Las Palmas, Santo Domingo
parkLæs mere

Jardin De Lola

Calle Freddy Gatón Arce, Santo Domingo
parkLæs mere

Parque La Arboleda

Calle Prolongacion Fantino Falco, Santo Domingo
parkLæs mere

Parque

Los Caminos, Santo Domingo
parkLæs mere

Sen bonsai tienda

10, Calle Macao, Santo Domingo
parkLæs mere

📑 Alle kategorier i Dominikanske republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning