Apotek i Dominikanske republik

Åben kort
Lokal tid:
22:28:31

Bingo De la 27

Expreso 27 de Febrero, Santo Domingo
pharmacyLæs mere

Farmacia Carol

Plaza Andalucía, Avenida Abraham Lincoln, Santo Domingo
pharmacyLæs mere

Farmacia Piantini

Jose Amado Soler Street 23, Santo Domingo
pharmacyLæs mere

Farmacia Farmablue

Federico A Geraldino, Santo Domingo
pharmacyLæs mere

Farmavida

Plaza La telefónica, Calle Doctor Jacinto Ignacio Mañón, Santo Domingo
pharmacyLæs mere

Farmax SN Lope de Vega

Avenida Lope de Vega 98, Santo Domingo
pharmacyLæs mere

Farmacia Medicar GBC Piantini

C/ Max Henriquez Ureña #57, casi esq. Ave. Abraham lincoln, Santo Domingo
pharmacyLæs mere

FarmaXtra Rapha

Avenida Gustavo Mejía Ricart 67, Santo Domingo
pharmacyLæs mere

Farmacia GBC Drive Tru

Plaza Capuchinos, Calle Max Henriquez Ureña 53, Santo Domingo
pharmacyLæs mere

RAVILLA

Calle Doctor Jacinto Ignacio Mañón 25, Santo Domingo
pharmacyLæs mere

Farmacia Carmina

Avenida Gustavo Mejía Ricart, Santo Domingo
pharmacyLæs mere

Farma Xpress Paraiso

Calle Federico Geraldino, Santo Domingo
pharmacyLæs mere

Farmax

Esq. Gustavo Mejía Ricart, dentro del Supermercado Pola., Avenida Lope de Vega, Santo Domingo
pharmacyLæs mere

Farmacia Carol

Ágora Mall, Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo
pharmacyLæs mere

Farmacia Carol

Galeria 360, Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo
pharmacyLæs mere

FI Farmacias Integral

Ave. W. Churchill Plaza Fernandez 2, local 8-A
pharmacyLæs mere

Farma Xtra Santa María II

C/ David Ben Gurion #2b, Plaza Solangel, Santo Domingo
pharmacyLæs mere

Farmacity

Plaza Cataluña, Calle Freddy Prestol Castillo, Avenida Gustavo Mejía Ricart, Santo Domingo
pharmacyLæs mere

Farmacia Carol

Av. Lope de Vega Esq. Rafael Augusto Sánchez., Santo Domingo
pharmacyLæs mere

Farmacia Europa

Avenida Tiradentes Primer Piso, Santo Domingo
pharmacyLæs mere

📑 Alle kategorier i Dominikanske republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning