Restaurant i Dominikanske republik

Åben kort
Lokal tid:
22:28:59

La Tapa

Calle Licenciado Malaquias Gil, Santo Domingo
restaurantLæs mere

Monalisa Lounge

Avenida Abraham Lincoln 858, Santo Domingo
restaurantLæs mere

Edif. Miraflores

Calle Filomena Gomez de Cova, Santo Domingo
restaurantLæs mere

Cafe Latte

calle filomena gomez de cova esq fantino falco #51 local Baskettes Boutique, Calle Filomena Gomez de Cova 51, Santo Domingo
restaurantLæs mere

Piccolo Gourmet

Avenida Abraham Lincoln 305, Santo Domingo
restaurantLæs mere

Trattoria Da Nene

Avenida Abraham Lincoln 1007, Santo Domingo
restaurantLæs mere

Arvis

Calle Prolongacion Fantino Falco, Santo Domingo
restaurantLæs mere

Al Panino RD

Plaza Andalucía, Avenida Abraham Lincoln, Santo Domingo
restaurantLæs mere

Molcas RD

Calle José Amado Soler 56, Santo Domingo
restaurantLæs mere

Tacos Evelina

Calle Fernando Escobar, Santo Domingo
restaurantLæs mere

Pomelo´s

Av. Abraham Lincoln, Plaza Andalucia II, Local A44, Santo Domingo
restaurantLæs mere

Marita Restaurante

Avenida Abraham Lincoln 1011, Santo Domingo
restaurantLæs mere

Restaurante Filomena - Meat & Share

Calle Federico Geraldino, Santo Domingo
restaurantLæs mere

Fratello

Calle Federico Geraldino, Santo Domingo
restaurantLæs mere

Mitre

Avenida Abraham Lincoln # 1001 esquina, Avenida Gustavo Mejía Ricart, Santo Domingo
restaurantLæs mere

Punto Marino

Avenida Abraham Lincoln 1007, Santo Domingo
restaurantLæs mere

Patchouli Bar & Grill

Avenida Abraham Lincoln 1007, Santo Domingo
restaurantLæs mere

Bistro KC

Calle José Amado Soler 12, Santo Domingo
restaurantLæs mere

Sonoma Food Market & Bistro

Calle Federico Geraldino 96, Santo Domingo
storeLæs mere

📑 Alle kategorier i Dominikanske republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning