Skole nær ved 18.47846, -69.938214

Åben kort
Lokal tid:
13:18:11

Colegio Bautista Cristiano

Calle Juan Luis Franco Bido, Santo Domingo
schoolLæs mere

Universidad Instituto Cultural Domínico Americano

Avenida Abraham Lincoln 21, Santo Domingo
schoolLæs mere

University Federico Henriquez Y Carvajal

Avenida Isabel Aguiar 100, Santo Domingo
universityLæs mere

Colegio Claret

J. km 6 1/2, Avenue John F. Kennedy Autopista Duarte km. 6 1/2, Santo Domingo
schoolLæs mere

Colegio Loyola

Avenida Abraham Lincoln 1, Santo Domingo
schoolLæs mere

Saint George School

Calle Porfirio Herrera 6, Santo Domingo
schoolLæs mere

Colegio Dominicano De La Salle

Avenida Simón Bolívar 807, Santo Domingo
schoolLæs mere

Colegio Don Bosco Santo Domingo

Calle San Juan Bosco 27, Santo Domingo
schoolLæs mere

Lux Mundi College

Avenida Gustavo Mejía Ricart 87, Santo Domingo
schoolLæs mere

Secondary school Babeque

Avenida Roberto Pastoriza 329, Santo Domingo
schoolLæs mere

National Conservatory of Music

Avenida Alma Mater, Santo Domingo
schoolLæs mere

Colegio Calasanz

Avenida Independencia 1301, Santo Domingo
schoolLæs mere

Saint Thomas School

Calle Juan T. Mejia y Cotes 43, Santo Domingo
schoolLæs mere

Arroyo Hondo College

Calle Camino Chiquito, Santo Domingo
schoolLæs mere

The Ashton School

Calle Doctor Jacinto Ignacio Mañón 16, Santo Domingo
schoolLæs mere

UPID - Industrial Psychology Dominican University

Residencial KG, Calle 1ra, Santo Domingo
universityLæs mere

Polytechnic Liceo Víctor Estrella Liz

Calle Jose Augusto Salcedo, Santo Domingo
schoolLæs mere

St. Michael's School

Calle Hector Inchaustegui Cabral 8, Santo Domingo
schoolLæs mere

Colegio San Judas Tadeo

Calle Padre Fantino Falco, Santo Domingo
schoolLæs mere

Colegio Nuestra Señora de la Altagracia (CONSA)

Calle Amelia Francassi, Santo Domingo
schoolLæs mere

📑 Alle kategorier i Dominikanske republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning