Skole nær ved 18.47846, -69.938214

Lokal tid:
11:22:15
Colegio Bautista Cristiano

Colegio Bautista Cristiano

Calle Juan Luis Franco Bido, Santo Domingo
schoolLæs mere
Colegio Domínico Americano

Colegio Domínico Americano

Avenida Abraham Lincoln 21, Santo Domingo
schoolLæs mere
Universidad Federico Henríquez y Carvajal, UFHEC

Universidad Federico Henríquez y Carvajal, UFHEC

Avenida Isabel Aguiar 100, Santo Domingo
universityLæs mere
Colegio Claret

Colegio Claret

J. km 6 1/2, Avenue John F. Kennedy Autopista Duarte km. 6 1/2, Santo Domingo
schoolLæs mere
Colegio Loyola

Colegio Loyola

Avenida Abraham Lincoln 1, Santo Domingo
schoolLæs mere
Saint George School

Saint George School

Calle Porfirio Herrera 6, Santo Domingo
schoolLæs mere

📑 Alle kategorier i Dominikanske republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning