Skole i Dominikanske republik

Åben kort
Lokal tid:
22:28:28

Juancito Sport (Seralle II) Suc 108

Calle José Amado Soler, Santo Domingo
schoolLæs mere

JAM ACADEMY

Calle José Amado Soler, Santo Domingo
schoolLæs mere

Kids At Work Preschool

Calle Fernando Escobar 5a, Santo Domingo
schoolLæs mere

Escuela de Etiqueta Jacqueline Viteri

Avenida Abraham Lincoln 852, Santo Domingo
schoolLæs mere

Colegio el Círculo

Calle Licenciado Malaquias Gil 32, Santo Domingo
schoolLæs mere

The Growing Kids - Arco Iris

Calle Licenciado Malaquias Gil 15, Santo Domingo
schoolLæs mere

MLC School

Calle José Amado Soler 21, Santo Domingo
schoolLæs mere

St. Michael's School

Calle Hector Inchaustegui Cabral 8, Santo Domingo
schoolLæs mere

Progressive English Services

Calle Federico Geraldino 94, Santo Domingo
schoolLæs mere

Ingles mariam

Calle José Amado Soler 56, Santo Domingo
schoolLæs mere

El Taller De Ms. Annabelle

Calle David Ben Gurion 19, Santo Domingo
schoolLæs mere

ViveSmart

Covinfa 8, Calle Doctor Jacinto Ignacio Mañón, Santo Domingo
schoolLæs mere

Lux Mundi College

Avenida Gustavo Mejía Ricart 87, Santo Domingo
schoolLæs mere

Nuestros Hijos Dominicana SRL, Piantini

Avenida Gustavo Mejía Ricart 71, Santo Domingo
schoolLæs mere

ASCAYD

Calle Josemaría Escriva, Santo Domingo
schoolLæs mere

Discover and Learn Preschool

Santo Domingo
schoolLæs mere

Net Training

Dominican Republic
schoolLæs mere

Colegio De Carlota

Avenida Lope de Vega, Santo Domingo
schoolLæs mere

Juancito Sport (Naco) Suc 32

Santo Domingo
schoolLæs mere

Bee Creative Pre-School

Santo Domingo
schoolLæs mere

📑 Alle kategorier i Dominikanske republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning