Stadion i Dominikanske republik

Åben kort
Lokal tid:
22:30:51

Pabellon de la Fama del Deporte Dominicano

Santo Domingo
stadiumLæs mere

Baseball Training Field

18°28'53.6"N 69°55'11., 3
stadiumLæs mere

एस्टेडिओ ऑलिम्पिको फेलिक्स सांचेज़

Dominican Republic
stadiumLæs mere

Pabellón de Natación

Calle Rafael Guerra, Santo Domingo
stadiumLæs mere

Old Volleyball Pavilion

Juan Pablo Duarte, Centro Olimpico, Santo Domingo
stadiumLæs mere

Club Deportivo y Cultural Metropolitano

General Domingo Mallol, Santo Domingo
stadiumLæs mere

Pabellon de Raquetball

Enrique Henriquez, Santo Domingo
stadiumLæs mere

Pabellón de Lucha

Avenida Máximo Gómez, Santo Domingo
stadiumLæs mere

Estadio de Softbol UASD

Zona Universitaria
stadiumLæs mere

Club Deportivo La Farándula

Centro de los Heroes
stadiumLæs mere

National Institute of Physical Education

Calle República del Ecuador, Santo Domingo
stadiumLæs mere

Estadio La Normal

Santo Domingo
stadiumLæs mere

Estadio Pepe Lucas

esquina, Calle Yolanda Guzman, Santo Domingo
stadiumLæs mere

Play Ensanche Altagracia

Calle 2da, Santo Domingo
stadiumLæs mere

Estadio Francia Nueva

Santo Domingo Este
stadiumLæs mere

📑 Alle kategorier i Dominikanske republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning