Metrostation nær ved 18.482011, -69.946529

Åben kort
Lokal tid:
13:18:13

Freddy Beras Goico

Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo
subway_stationLæs mere

Station María Montez, L2

Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo
subway_stationLæs mere

Estación Juan Ulises García Saleta, L2

Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo
subway_stationLæs mere

Estación Los Taínos, L1

Avenida Máximo Gómez, Santo Domingo
subway_stationLæs mere

Estación Centro de los Héroes, L1

Avenida Enrique Jiménez Moya, Santo Domingo
subway_stationLæs mere

Estación Joaquín Balaguer, L1

Avenida Máximo Gómez, Santo Domingo
subway_stationLæs mere

Ulises F. Espaillat

Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo
subway_stationLæs mere

Estación Pedro Mir, L2

Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo
subway_stationLæs mere

Estación Francisco Gregorio Billini, L2

Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo
subway_stationLæs mere

Estación Pedro Francisco Bonó, L2

Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo
subway_stationLæs mere

Estación Kennedy

Avenida Máximo Gómez, Santo Domingo
subway_stationLæs mere

Estación Manuel Arturo Peña Batlle, L1

Avenida Máximo Gómez, Santo Domingo
subway_stationLæs mere

Estación Profesor Juan Bosch, L1

Avenida Máximo Gómez, Santo Domingo
subway_stationLæs mere

Estación Pedro Livio Cedeño, L1

Avenida Máximo Gómez, Santo Domingo
subway_stationLæs mere

Estación Francisco Alberto Caamaño Deñó, L1

Avenida Doctor Bernardo Correa y Cidrón, Santo Domingo
subway_stationLæs mere

Estación Casandra Damirón, L1

Calle César Nicolás Penson, Santo Domingo
subway_stationLæs mere

Estación Amín Abel Hasbún, L1

Avenida Doctor Bernardo Correa y Cidrón, Santo Domingo
subway_stationLæs mere

Estación Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, L2

Expreso V Centenario, Santo Domingo
subway_stationLæs mere

Joaquín Balaguer

Avenida Máximo Gómez, Santo Domingo
subway_stationLæs mere

📑 Alle kategorier i Dominikanske republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning