Transit station nær ved 18.463765, -69.92565

Åben kort
Lokal tid:
13:05:28

Estación Centro de los Héroes, L1

Avenida Enrique Jiménez Moya, Santo Domingo
subway_stationLæs mere

Estación Joaquín Balaguer, L1

Avenida Máximo Gómez, Santo Domingo
subway_stationLæs mere

Estación Juan Ulises García Saleta, L2

Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo
subway_stationLæs mere

Freddy Beras Goico

Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo
subway_stationLæs mere

Estación Los Taínos, L1

Avenida Máximo Gómez, Santo Domingo
subway_stationLæs mere

Ramón Cáceres

Avenida Juan Pablo Duarte, Santo Domingo
subway_stationLæs mere

Transporte Espinal

Av. París #69, Entre las Calles Juana Saltitopa y Dr. Betances, Santo Domingo
bus_stationLæs mere

Estación María Montez, L2

Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo
subway_stationLæs mere

Terminal Don Diego

Avenida Francisco Alberto Caamaño Deñó, Santo Domingo
transit_stationLæs mere

OMSA - Corredor Independencia

Avenida Bolívar, Santo Domingo
bus_stationLæs mere

OMSA - Corredor Independencia

Av Bolivar, Santo Domingo
bus_stationLæs mere

OMSA - Corredor Independencia

Av. Simón Bolívar, Santo Domingo
bus_stationLæs mere

Control Los Frailes/Barrio Nuevo/Las Americas

--, Santo Domingo
bus_stationLæs mere

OMSA - Corredor Independencia

Avenida Abraham Lincoln, Santo Domingo
bus_stationLæs mere

Estación Francisco Alberto Caamaño Deñó, L1

Avenida Doctor Bernardo Correa y Cidrón, Santo Domingo
subway_stationLæs mere

OMSA - Corredor Independencia

Calle Ricardo Robles, Santo Domingo
bus_stationLæs mere

Estación Amín Abel Hasbún, L1

Avenida Doctor Bernardo Correa y Cidrón, Santo Domingo
subway_stationLæs mere

Corredor Maximo Gomez y Independencia

Avenida Independencia, Santo Domingo
bus_stationLæs mere

OMSA - Corredor Independencia

Avenida Bolívar, Santo Domingo
bus_stationLæs mere

OMSA - Corredor Maximo Gomez

Calle Republica del Libano, Santo Domingo
bus_stationLæs mere

📑 Alle kategorier i Dominikanske republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning