Uniwersytet w Republika Dominikany

Otwórz mapę

16:40:36

Edifcio A Facultad De Ciencias Y Humanidades PUCMM

City Avenida Abraham Lincoln, Santo Domingo

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM)

City Avenida Abraham Lincoln, Santo Domingo

IDESIP

City Calle Eugenio Deschamps No.5, Santo Domingo

Edificio Eugenio Maria de Hostos (UASD)

City Edificio Eugenio Maria de Hostos, Calle Licenciado Rafael Augusto Sanchez Ravelo, Santo Domingo

Adult Open University

City Calle 5W, Santo Domingo Este

UTESA

City Coral Mall, Autopista Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, Santo Domingo Este

Softmatica College

City Avenida 27 de Febrero #29 Condominio Miraflores 2do Nivel, módulo D, 2, Santo Domingo

Escuela SANTO CRISTO DE LOS MILAGROS

City Calle Fray Bartolome de las Casas, Santo Domingo Este

Edificio Administrativo UNAPEC

City Avenida Máximo Gómez, Santo Domingo

Edificio Padre José Luis Alemán (PUCMM)

City Avenida Simón Bolívar 233,Santo Domingo 10109, Santo Domingo

Farmacia del Pueblo

City Calle Interior A, Santo Domingo

faarmacia europa

City Calle 1-W 18, Santo Domingo Este

Inter Aviation Services IASCA

City Calle Dr. Jacinto Ignacio Mañón, Edificio Profesional JM, Piso 7, Santo Domingo

Recinto Félix Evaristo Mejía

City #42, D.N., Calle Leonardo da Vinci, Santo Domingo

University Federico Henriquez Y Carvajal

City Avenida Isabel Aguiar 100, Santo Domingo

Escuela Dominicana de Capacitación Empresarial

City Avenida Romulo Betancourt No. 51, Edificio D'Colombina,Suite 304,Mirador Norte., Distrito Nacional

Leadcon

City Edificio Alfonso Comercial, 5to Nivel Local E2, Avenida Tiradentes 14, Santo Domingo

Postgrado PUCMM

City Avenida Simón Bolívar, Santo Domingo

Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña

City Km 7 1/2, Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo

Universidad O & M

City Parking Lot Path, Santo Domingo Este

Intituto Tecnico Superior Comunitario

City Autopista Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, Santo Domingo Este

Faculty of Agricultural and Veterinary Sciences

City Universidad Autónoma de Santo Domingo, Calle Camino de Engombe

Instituto Politécnico Los Ángeles Custodios

City Calle 45, Santo Domingo

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom sublocality 1PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja TransitstadionŚlusarz
near-place.com wykorzystuje cookies, aby zwiększyć swoje doświadczenie. jeśli kontynuować przeglądanie, uważamy, że akceptujesz ich użycie. Czytaj więcej