Elektryk w Republika Dominikany

Otwórz mapę

08:17:09

ELECTRICO DOMINGUEZ

Calle Manuel Ubaldo Gomez 39, Santo Domingo

Jarry Electronica

Calle Juan Evarista Jimenez, Santo Domingo

Electrónica Ventura

Calle Hilario Espertin, Santo Domingo

Oficina Comercial EDESUR

Calle Heroes de Luperón, Santo Domingo

ELECTRICOS JE

Calle Barahona 293, Santo Domingo

Breiquers Multi Servicios

C/Respaldo Abreu 20

Tecni Electric SRL

Calle Peña Batlle #160, Santo Domingo

Tri Power SRL

Calle La Lira, Santo Domingo

Megawatt Dominicana, SRL

Calle Barahona 290, Santo Domingo

Symantel

Calle David Masalles Lafulla 30, Santo Domingo

Imesa Instalaciones Contratistas Electricos

Calle Osvaldo Eaza, Santo Domingo

BV Equipos Industriales, SRL

Calle Emilio A. Morel, Santo Domingo

ARC Servicios Eléctricos

Santo Domingo

Tecni Electric

Avenida Luperón #77 casi esq. Gustavo Mejía Ricart, Entrando en la plaza a la izquierda, Santo Domingo

Repuestos Mon

Residencial Anaconda, Santo Domingo

GMG Eléctrica Domínico Español

Avenida de Los Próceres, Santo Domingo

INGENIERIA ELECTROMECANICA GARCIA INGEMEGA SRL

C/Alonso de Espinosa #99, Villa Juana. D.N, Santo Domingo

LJM PROELECTRIC.S.R.L

# 271, Calle Tunti Cáceres, Santo Domingo

jose luis auto electric

av. Isabela aguiar #148 santo domingo oeste

Electronica san martin

Avenida San Martín 72, Santo Domingo

Subestacion Electrica La Isabela

Santo Domingo

El Viaducto

Calle 14 de Junio, Santo Domingo

INGEMEGA SRL

Calle Alonzo De Espinosa, Santo Domingo

Electromecanica Rivas

Calle Lope De Vega, Santo Domingo

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom sublocality 1PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja TransitstadionŚlusarz