Spa w Republika Dominikany

Otwórz mapę

16:11:29

Miss Bienvenida Salon Spa.

City Calle Carmen Mendoza de Cornielle, Santo Domingo

Salute Espacio De Salud

City Plaza Naco, Avenida Tiradentes, Santo Domingo

Spa Medical JM

City Avenida Francia 50, Santo Domingo

Trendy Nails Bar

City Plaza Alexandra, Avenida Abraham Lincoln, Santo Domingo

DermiStetic

City Av. Venezuela, No. 76, Centro Comercial Ozama, 2do Nivel., Santo Domingo

APOLO SPA SAUNA GAY

City Calle Arzobispo Nouel 108, Santo Domingo

Kings Hair Cut KHC

City Calle General Cambiazo 1, Santo Domingo

Roomies

City Plaza Bolera, Avenida Roberto Pastoriza, Santo Domingo

Fitness Factory

City Unicentro Plaza, Avenida 27 de Febrero, Santo Domingo

Varones Peluquería

City Calle Espiral, Santo Domingo

Ivette Cosmiatria

City Calle Domingo A. Molina, Santo Domingo

Kur Spa & Aesthetic Medicine

City Calle Florence Terry Griswuld 3, Santo Domingo

KALMA. Centro de Relajacion

City Calle Caonabo 29, Santo Domingo

Cosmopolitan Spa RD

City Ave. Winston Churchill esq.paseo locutores plaza las Américas 2; no.23 primer, nivel;local 22A, Distristo Nacional

Virginia Spa

City Plaza Nuevo Sol, Calle Doctor Jacinto Ignacio Mañón 41, Santo Domingo

Ross Beauty Spa

City Av. Roberto Pastoriza #356, Plaza La Lira II, local 8-B, 2do. nivel, Santo Domingo

Eros Barberia Spa

City Avenida George Washington #500 Malecon Center, 2do Nivel, Local 203-B, Santo Domingo

Vitalina Estetica & Spa

City Plaza Paseo de la Churchill, Avenida Winston Churchill, Santo Domingo

Estetica Carolina by ramona alvarez

City Calle Ciriaco Ramirez no.11 Plaza Monin Suite 302, Santo Domingo

GLICO ESTETICA SALON & SPA

City Calle Eugenio Deschamps & Calle Abigaíl Mejía, Santo Domingo

NutriSpa Center

City avenida Gustavo Mejia Ricart 83, Plaza Andalucia 1, local 12B

Le Kabine

City Av. Winston Churchill esq David Ben Gurion, Plaza Solangel, Local 2F, Santo Domingo

Cosmopolitan Olivo Spa - Salón

City Ave. Winston Churchill esq.paseo locutores plaza las Américas 2; no.23 primer, nivel;local 22A, Distristo Nacional

Spa Medical Care

City Calle 10, Santo Domingo

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom sublocality 1PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja TransitstadionŚlusarz
near-place.com wykorzystuje cookies, aby zwiększyć swoje doświadczenie. jeśli kontynuować przeglądanie, uważamy, że akceptujesz ich użycie. Czytaj więcej