Jubiler w Republika Dominikany

Otwórz mapę

05:40:42

Daniel Espinosa Jewelry

Avenida Abraham Lincoln 958, Santo Domingo

SWAROVSKI Blue Mall

Blue Mall 1er Nivel, Avenida Gustavo Mejía Ricart, Avenida Winston Churchill, Santo Domingo

Rita´s Joyas

Av. Winston Churchill No. 80, Santo Domingo

Pandora

Avenida John F. Kennedy esq Abraham Lincoln, Agora Mall, Tercer Nivel, Local Pandora, Santo Domingo

Casa Virginia

Ágora Mall, 3er Nivel, Avenida Abraham Lincoln, Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo

Elize Accessories

Avenida Abraham Lincoln, Santo Domingo

Marianne Joyas

Calle Federico Geraldino, Plaza Laura, Esq. Hector Inchaustegui, Santo Domingo

Joyeria Groba

Galeria 360 Local 61, Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo

Joyeria Michelle

Serrallés

Montblanc Boutique

Agora Mall, Avenida Abraham Lincoln, Santo Domingo

Skillus

Ágora Mall, Avenida Abraham Lincoln, Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo

Sol de Oro Jewelry

Dr. Defilló casi esq. Sarasota , No. 5, Avenida Doctor Fernando Arturo Defilló, Santo Domingo

Joyeria Charet

Avenida Roberto Pastoriza 405, Santo Domingo

Detalles Latinos

Sambil, Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo

Gianny Fernández Workstudio

Calle Alberto Larancuent, Santo Domingo

Melvin@ Luis Mota Joyeria

18°29'03.6"N 69°53'40.0"W No. 184,, Avenida Teniente Amado Garcia, Santo Domingo

Roelbisuteriard

Calle Manuela Diez, Santo Domingo

JOYERIA MELVIN H

Calle teniente amado GARCIA guerrero, Santo Domingo

Melvin Joyeria

Avenida Roberto Pastoriza 465, Santo Domingo

Joyeria Cassiry

Calle Hermanos Pinzon 26, Santo Domingo

Swavroski

Downtown Center Av. Nuñez de Caceres esq, Avenida Rómulo Betancourt, Santo Domingo

Clap 21 Sto. Dgo.

Plaza Amer, 1212, Avenida Rómulo Betancourt #1212, Santo Domingo

Marianne Joyas

Calle Federico Geraldino, Plaza Mezzaluna, Santo Domingo

Inés Sofía Tejada Diseño de Joyas

Avenida Roberto Pastoriza, Santo Domingo

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom sublocality 1PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja TransitstadionŚlusarz