stacja Transit w Republika Dominikany

Otwórz mapę

08:58:58

OMSA - Corredor Independencia

Avenida Mexico, Santo Domingo

Joaquín Balaguer

Avenida Máximo Gómez, Santo Domingo

Estación Manuel Arturo Peña Batlle, L1

Avenida Máximo Gómez, Santo Domingo

Bus stop in Boca Chica (SICHOPROBO)

Calle Jose Marti, Santo Domingo

OMSA - Corredor 27 de Febrero

Avenida 27 de Febrero, Santo Domingo

Estación Mauricio Báez, L2

Expreso V Centenario, Santo Domingo

Estación Eduardo Brito, L2

Avenida Francisco del Rosario Sanchez, Santo Domingo

OMSA - Corredor Independencia

Avenida Abraham Lincoln, Santo Domingo

Estación Casandra Damirón, L1

Calle César Nicolás Penson, Santo Domingo

Estación Pedro Livio Cedeño, L1

Avenida Máximo Gómez, Santo Domingo

Estación Manuel de Jesús Galván, L2

Avenida Padre Castellanos, Santo Domingo

Estación Horacio Vásquez, L2

Calle Josefa Brea, Santo Domingo

Ave. Mexico - Calle Juan Batista

Avenida Mexico, Santo Domingo

Estación Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, L2

Expreso V Centenario, Santo Domingo

Estación Francisco Alberto Caamaño Deñó, L1

Avenida Doctor Bernardo Correa y Cidrón, Santo Domingo

Estación Mamá Tingó, L1

Avenida Hermanas Mirabal, Santo Domingo

Estación Gregorio Urbano Gilbert, L1

Avenida Hermanas Mirabal, Santo Domingo

OMSA - Corredor Independencia (Av. Doctor Delgado)

Avenida Doctor Delgado, Santo Domingo

OMSA - Corredor Independencia/ Corredor 27 de Febrero

Avenida Mexico, Santo Domingo

Corredor Maximo Gomez y Independencia

Avenida Independencia, Santo Domingo

Estación Amín Abel Hasbún, L1

Avenida Doctor Bernardo Correa y Cidrón, Santo Domingo

Bávaro Expreso

Calle Juan Sánchez Ramírez, Santo Domingo

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom sublocality 1PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja TransitstadionŚlusarz