Stacja metra w Republika Dominikany

Otwórz mapę

07:56:08

Estación Gregorio Luperón, L1

Santo Domingo

Estación Joaquín Balaguer, L1

Avenida Máximo Gómez, Santo Domingo

Joaquín Balaguer

Avenida Máximo Gómez, Santo Domingo

Estación Los Taínos, L1

Avenida Máximo Gómez, Santo Domingo

Estación Manuel Arturo Peña Batlle, L1

Avenida Máximo Gómez, Santo Domingo

Estación Máximo Gómez, L1

Santo Domingo

Ulises F. Espaillat

Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo

Estación Mauricio Báez, L2

Expreso V Centenario, Santo Domingo

Ramón Cáceres

Avenida Juan Pablo Duarte, Santo Domingo

Estación Eduardo Brito, L2

Avenida Francisco del Rosario Sanchez, Santo Domingo

Station María Montez, L2

Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo

Estación Kennedy

Avenida Máximo Gómez, Santo Domingo

Estación Casandra Damirón, L1

Calle César Nicolás Penson, Santo Domingo

Estación Pedro Livio Cedeño, L1

Avenida Máximo Gómez, Santo Domingo

Estación Manuel de Jesús Galván, L2

Avenida Padre Castellanos, Santo Domingo

Estación Horacio Vásquez, L2

Calle Josefa Brea, Santo Domingo

Estación Profesor Juan Bosch, L1

Avenida Máximo Gómez, Santo Domingo

Estación Francisco Gregorio Billini, L2

Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo

Estación Pedro Francisco Bonó, L2

Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo

Hermanas Mirabal

Avenida Mirador Norte, Santo Domingo

Estación Pedro Mir, L2

Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo

Estación Juan Ulises García Saleta, L2

Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo

Estación Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, L2

Expreso V Centenario, Santo Domingo

Estación Francisco Alberto Caamaño Deñó, L1

Avenida Doctor Bernardo Correa y Cidrón, Santo Domingo

Estación José Francisco Peña Gómez, L1

Avenida Hermanas Mirabal, Santo Domingo

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom sublocality 1PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja TransitstadionŚlusarz