Spa i Dominikanske republik

Åben kort
Lokal tid:
13:16:50

Novamed Clinic

Calle Federico Geraldino, Dominican Republic Esq. Hector Inchaustegui, Plaza Laura 2do Nivel, Santo Domingo
beauty_salonLæs mere

NutriSpa Center

Plaza Andalucía I, Avenida Abraham Lincoln, Avenida Gustavo Mejía Ricart Esq, Santo Domingo
spaLæs mere

Billy Hairdresser shop

Calle Federico Geraldino # 89 esq. Jacinto Mañon Ens. Paraiso ,Santo, Domingo Rep, Santo Domingo
beauty_salonLæs mere

Empire Salon & Spa

Calle Dr Jacinto Ignacio Mañon 23, Santo Domingo
spaLæs mere

Innova Clinic Center

Calle Freddy Prestol Castillo, Santo Domingo
beauty_salonLæs mere

Perfect Face Spa

Calle Osvaldo Garcia De La Concha, Santo Domingo
spaLæs mere

DentArtist Dental Clinic

Calle Max Henriquez Ureña, 29, Plaza Román, Naco, Santo Domingo
dentistLæs mere

Reyna Isabel

Avenida Gustavo Mejía Ricart, Santo Domingo
beauty_salonLæs mere

Welfare Esthetic and Spa

Santo Domingo
spaLæs mere

Le Kabine

Av. Winston Churchill esq David Ben Gurion, Plaza Solangel, Local 2F, Santo Domingo
spaLæs mere

Punto rosa nail bar by guay store

Yolanda Morales, Santo Domingo
spaLæs mere

Gota de Agua Spa

Santo Domingo
spaLæs mere

Vao Hair Studio

Calle Max Henriquez Ureña, Santo Domingo
spaLæs mere

LaserBlu

Blue Mall Santo Domingo Ave. Winston Churchill #80 Piso, 3, Santo Domingo
beauty_salonLæs mere

Virginia Spa

Plaza Nuevo Sol, Calle Doctor Jacinto Ignacio Mañón 41, Santo Domingo
spaLæs mere

Cifra Estetica y Spa

Calle Virgilio Diaz Ordoñez, Plaza Grufica local 101A, ensanche Julieta, Santo Domingo, Distrito Nacional
beauty_salonLæs mere

Laser Blu

Victor Garrido Puello 16, Santo Domingo
spaLæs mere

Be Well Medical Spa

6 10104, Cul De Sac 3, Santo Domingo
spaLæs mere

📑 Alle kategorier i Dominikanske republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning