Bageri i Dominikanske republik

Åben kort
Lokal tid:
13:18:01

Caramella Bakery

Calle Fernando Escobar 54, Santo Domingo
bakeryLæs mere

Caramella Bakery (nuevo local)

Calle Fernando Escobar 54, Santo Domingo
bakeryLæs mere

CutiePie Sweets

Calle Filomena Gomez de Cova 253, Santo Domingo
bakeryLæs mere

Broqueto

Avenida Abraham Lincoln, Santo Domingo
bakeryLæs mere

La Cuchara de Madera

Calle Federico Geraldino, Santo Domingo
bakeryLæs mere

Paint De Sucre

Avenida Gustavo Mejía Ricart 71, Santo Domingo
bakeryLæs mere

Pastry Garden

Avenida Lope de Vega 76, Santo Domingo
cafeLæs mere

Pain De Sucre

29, Calle Agustin Lara, Santo Domingo
bakeryLæs mere

La Campagna

Piso 1, Calle Agustin Lara & Calle Max Henriquez Ureña, Santo Domingo
bakeryLæs mere

Le petit Gourmet

Calle Santo Domingo 61, Santo Domingo
bakeryLæs mere

La Baguette

Avenida Gustavo Mejía Ricart, Santo Domingo
bakeryLæs mere

Creme Brulee

Calle Andrés Julio Aybar 19, Santo Domingo
bakeryLæs mere

Bread and Pastry Cake

Calle Doctor Jacinto Ignacio Mañón 29, Santo Domingo
bakeryLæs mere

Krispy Kreme Agora Mall

Ágora Mall 1er Nivel, Avenida Abraham Lincoln, Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo
bakeryLæs mere

Vivian Jadalla

Ágora Mall, 4to Piso, Avenida Abraham Lincoln, Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo
bakeryLæs mere

Pasteles Nacionales

Ágora Mall, 4to Nivel, Santo Domingo
bakeryLæs mere

Cake Studio

No. D.N., Calle Haim Lopez Penha 6, Santo Domingo
bakeryLæs mere

Cakery by Gina Rivas

Calle 2A, Santo Domingo
bakeryLæs mere

Briochesrd

Calle Haim Lopez Penha, Santo Domingo
bakeryLæs mere

Panavisa

Plaza Cataluña, Calle Freddy Prestol Castillo, Avenida Gustavo Mejía Ricart, Santo Domingo
bakeryLæs mere

📑 Alle kategorier i Dominikanske republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning