Skønhedssalon i Dominikanske republik

Åben kort
Lokal tid:
22:28:52

Salon Siquenus

Calle Licenciado Malaquias Gil, Santo Domingo
beauty_salonLæs mere

Spejos Salón

Calle Agustin Lara, Santo Domingo
beauty_salonLæs mere

Siol y Siol

Avenida Abraham Lincoln 1003, Santo Domingo
beauty_salonLæs mere

Le Salon Beauty Center

Calle José Amado Soler 23, Santo Domingo
beauty_salonLæs mere

New York Nails

plaza Andalucía1, Santo Domingo
beauty_salonLæs mere

ReVerse Hairspa

Calle Prolongacion Fantino Falco 1-A, Santo Domingo
beauty_salonLæs mere

Colourette

Avenida Abraham Lincoln 1007, Santo Domingo
beauty_salonLæs mere

Hairapist

Avenida Abraham Lincoln esquina Gustavo Mejía Ricart,, Plaza Andalucia II sur, local 31b, Piantini., Santo Domingo
beauty_salonLæs mere

Andalasia Beauty Salon

Yolanda Morales, Santo Domingo
beauty_salonLæs mere

Castilu Beauty Place

Calle David Ben Gurion, Santo Domingo
beauty_salonLæs mere

Novamed Clinic

Calle Federico Geraldino, Dominican Republic Esq. Hector Inchaustegui, Plaza Laura 2do Nivel, Santo Domingo
beauty_salonLæs mere

Dreams And Body Clinic SPA

Avenida Gustavo Mejía Ricart, Santo Domingo
beauty_salonLæs mere

poupée nail spa

Yolanda Morales, Santo Domingo
beauty_salonLæs mere

Mulieribus Hair Spa

Calle Hector Inchaustegui Cabral, Santo Domingo
beauty_salonLæs mere

Arelis Jorge Make Up & Peluqueria

26,, Calle Agustin Lara, Santo Domingo
beauty_salonLæs mere

Salón Porto Pelo

Calle Pablo Casals 33, Santo Domingo
beauty_salonLæs mere

Salón Las Muchachas

Calle Doctor Jacinto Ignacio Mañón 8, Santo Domingo
beauty_salonLæs mere

Billy Hairdresser shop

Calle Federico Geraldino # 89 esq. Jacinto Mañon Ens. Paraiso ,Santo, Domingo Rep, Santo Domingo
beauty_salonLæs mere

ABATTE PELUQUERIA

Calle Max Henriquez Ureña # 49, Plaza Capuchinos, Local 10-A, Santo Domingo
beauty_salonLæs mere

Lash Beauty Bar

Calle Max Henríquez Ureña 41, Santo Domingo
beauty_salonLæs mere

📑 Alle kategorier i Dominikanske republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning