Vasketøj i Dominikanske republik

Åben kort

06:24:46

Lavandería Real

Calle Max Henriquez Ureña 58, Santo Domingo

Quiality Day Cleaner

Santo Domingo

Clean & Clean

Avenida Winston Churchill 1018, Santo Domingo

Stuff and Wash Lavanderia

Avenida Ortega y Gasset 106, Santo Domingo

Lavandería De Starlin

Santo Domingo

Lavandería La Paz

Calle Sagrario Díaz, Santo Domingo

LavaBien

5, Calle S, Santo Domingo

Lavanderia Express Dry Clean

Edif. Criscar #23,, Avenida Charles Sumner, Santo Domingo

La Tintorería - Lagoon Wetcleaners

Avenida Roberto Pastoriza 405, Santo Domingo

Lavanderia Luciano

Avenida Abraham Lincoln 504, Santo Domingo

Lavandería Metropolitana

Avenida Ingeniero Roberto Pastoriza 10, Santo Domingo

El Tendedero - Galería 360

Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo

Premium Dry Cleaning

Calle Euclides Morillo 124 Santo Domingo, Santo Domingo

Lavaseco Express

Santo Domingo

Lavandería la FE

Calle Rafael J Castillo 67, Santo Domingo

QUALITY DRY CLEANER DE LOS SANTOS

Avenida Rómulo Betancourt, Santo Domingo

Lavanderia FLASH DRY CLEAN

Calle Olof Palme, Santo Domingo

Clean & Dry Lavandería y Sastreria FA

Calle Clara Pardo, Santo Domingo

Lavanderia VBT M

Calle Francisco Prats Ramírez 630, Santo Domingo

Lavado En Seco

Santo Domingo

La Lavandería EKS

Avenida Núñez de Cáceres No. 442 casi esquina Luis F. Thomen, Santo Domingo, Distrito Nacional

Royal Lavandería Tiradentes

Avenida Tiradentes 28, Santo Domingo

El Tendedero Lavandería - Ágora Mall Sótano 1

Av. John F. Kennedy, Santo Domingo Agora Mall, Sótano 1 Debajo de Jumbo, Santo Domingo

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelZoobiludlejning