Vasketøj i Dominikanske republik

Åben kort
Lokal tid:
13:17:33

CLEAN MASTER

Calle José Amado Soler 56, Santo Domingo
laundryLæs mere

Lavandería Real

Calle Max Henriquez Ureña 58, Santo Domingo
laundryLæs mere

Lavanderia Imagen

Calle Doctor Jacinto Ignacio Mañón 25, Santo Domingo
laundryLæs mere

El Tendedero Lavandería - Sambil

Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo
laundryLæs mere

El Tendedero - Galería 360

Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo
laundryLæs mere

El Tendedero Lavandería - Ágora Mall

Avenida Abraham Lincoln 958, Santo Domingo
laundryLæs mere

El Tendedero Lavandería - Ágora Mall Sótano 1

Av. John F. Kennedy, Santo Domingo Agora Mall, Sótano 1 Debajo de Jumbo, Santo Domingo
laundryLæs mere

L Oscar Cleaner

Avenida Abraham Lincoln 803, Santo Domingo
laundryLæs mere

Royal Lavanderia

Plaza Nuevo Sol, Calle Doctor Jacinto Ignacio Mañón 41, Santo Domingo
laundryLæs mere

Lavanderia Pressto

Dentro del Multicentro La Sirena Churchill
laundryLæs mere

El Tendedero Lavandería - Galería 360 S1

Av. John F. Kennedy, Santo Domingo Galería 360, Sótano 1 Debajo de La Sirena, Santo Domingo
laundryLæs mere

Clean & Clean

Avenida Winston Churchill 1018, Santo Domingo
laundryLæs mere

Lavanderia Luciano

Avenida Abraham Lincoln 504, Santo Domingo
laundryLæs mere

Royal Lavandería Tiradentes

Avenida Tiradentes 28, Santo Domingo
laundryLæs mere

La Tintorería - Lagoon Wetcleaners

Avenida Roberto Pastoriza 405, Santo Domingo
laundryLæs mere

D' Starlin Dry Clend

Santo Domingo
laundryLæs mere

Saffian Lavanderia

Calle Alberto Larancuent 37, Santo Domingo
laundryLæs mere

lavanderia royal

República Dominicana, Avenida Charles Sumner, Santo Domingo
laundryLæs mere

📑 Alle kategorier i Dominikanske republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning