Busstoppested i Dominikanske republik

Åben kort

06:13:08

Control Los Frailes/Barrio Nuevo/Las Americas

--, Santo Domingo

OMSA - Corredor Independencia

Avenida Mexico, Santo Domingo

Bus stop in Boca Chica (SICHOPROBO)

Calle Jose Marti, Santo Domingo

OMSA - Corredor 27 de Febrero

Avenida 27 de Febrero, Santo Domingo

Terminal ASOTRAPUSA

Calle Barahona, Santo Domingo

OMSA - Corredor Independencia

Avenida Abraham Lincoln, Santo Domingo

Ruta 40-B Los Mina

Avenida Mella, Santo Domingo

Ave. Mexico - Calle Juan Batista

Avenida Mexico, Santo Domingo

OMSA - Corredor Independencia (Av. Doctor Delgado)

Avenida Doctor Delgado, Santo Domingo

OMSA - Corredor Independencia/ Corredor 27 de Febrero

Avenida Mexico, Santo Domingo

Corredor Maximo Gomez y Independencia

Avenida Independencia, Santo Domingo

Bávaro Expreso

Calle Juan Sánchez Ramírez, Santo Domingo

Kilometro 9

km 9 Autopista Duarte / Expreso Jhon F. Kennedy, 1, Santo Domingo

OMSA - Corredor Maximo Gomez

Calle Republica del Libano, Santo Domingo

OMSA - Corredor Independencia (Av México)

Avenida México, Santo Domingo

OMSA - Corredor Independencia

Av Bolivar, Santo Domingo

Control Los Frailes / Barrio Nuevo / Las Americas

--, Santo Domingo

Ave. Mexico - Calle Altagracia

Avenida Mexico, Santo Domingo

OMSA - Corredor Independencia

Avenida Bolivar, Santo Domingo

OMSA

Avenida Independencia, Santo Domingo

OMSA - Corredor Independencia

Calle Ricardo Robles, Santo Domingo

OMSA - Corredor Maximo Gomez

Avenida Máximo Gómez, Santo Domingo

OMSA - Corredor Independencia

Av. Simón Bolívar, Santo Domingo

OMSA - Corredor Independencia

Avenida Simón Bolívar, Santo Domingo

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelZoobiludlejning