Kirke i Dominikanske republik

Lokal tid:
20:46:19
Iglesia De Jesucristo De Los Santos De Los Últimos Días

Iglesia De Jesucristo De Los Santos De Los Últimos Días

Calle El Retiro SUD Barrio Piantini LDS, Santo Domingo
churchLæs mere
Iglesia Adventista del Séptimo Día - SEDE Unión Dominicana

Iglesia Adventista del Séptimo Día - SEDE Unión Dominicana

Prolongación Fantino Falco 1A, Piantini, Calle Prolongacion Fantino Falco, Santo Domingo
churchLæs mere
Iglesia Adventista Del Séptimo Día Piantini

Iglesia Adventista Del Séptimo Día Piantini

Calle Antonio Falco, Santo Domingo
churchLæs mere
Templo el Calvario

Templo el Calvario

Avenida Abraham Lincoln 964, Santo Domingo
churchLæs mere
Iglesia Cristiana Oasis

Iglesia Cristiana Oasis

Avenida Gustavo Mejía Ricart 122, Santo Domingo
churchLæs mere
Iglesia Evangélica Bautista Cristiana

Iglesia Evangélica Bautista Cristiana

Calle Doctor Jacinto Ignacio Mañón 18, Santo Domingo
churchLæs mere

📑 Alle kategorier i Dominikanske republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning