Hårpleje i Dominikanske republik

Åben kort
Lokal tid:
22:30:11

Dreams And Body Clinic SPA

Avenida Gustavo Mejía Ricart, Santo Domingo
beauty_salonLæs mere

Porto Pelo Hair Spa

Calle Pablo Casals 16, Santo Domingo
hair_careLæs mere

Billy Hairdresser shop

Calle Federico Geraldino # 89 esq. Jacinto Mañon Ens. Paraiso ,Santo, Domingo Rep, Santo Domingo
beauty_salonLæs mere

MAJO BARBER ROOM - PIANTINI

Calle Federico Geraldino 50, Santo Domingo
hair_careLæs mere

Vosso Barber

Avenida Lope de Vega 18, Santo Domingo
hair_careLæs mere

Hair Spa DR by Daniel Faraci

AV. Doctor Jacinto Mañon #17, Plaza 17, 1er Piso, Ensanche Paraíso, Santo Domingo
hair_careLæs mere

Yanely's Peluquería

Torre Profesional JM, Calle Doctor Jacinto Ignacio Mañón 25, Santo Domingo
hair_careLæs mere

Estiloqueria - Peluquería, Maquillaje & Spa

Calle 6 #10, Ensanche Paraíso, Distrito Nacional, Santo Domingo
hair_careLæs mere

RIGO'S man Cave

Yolanda Morales, Santo Domingo
hair_careLæs mere

Salon Ricardo's

Pablo Neruda 14 esq, Calle Max Henriquez Ureña, Santo Domingo
hair_careLæs mere

Handsome Barbershop

Ave. W. Churchill Plaza Fernandez 2, local 13-A, Santo Domingo
hair_careLæs mere

Gabriel Alta Peluquería

Yolanda Morales, Santo Domingo
hair_careLæs mere

SalónLauraRD

C/Manuel de Jesús Goico, 14, Altos, Calle Manuel de Jesús Goico Castro, Santo Domingo
beauty_salonLæs mere

Peluqueria Garfield

Avenida Gustavo Mejía Ricart 126, Santo Domingo
hair_careLæs mere

La Barberia Peluqueria.

Calle Freddy Prestol Castillo, Santo Domingo
hair_careLæs mere

Depilarte Piantini

Calle Max Henriquez Ureña 83, Santo Domingo
beauty_salonLæs mere

Miguel Torres Hair Styling and Makeup

Avenida Winston Churchill 80, Santo Domingo
hair_careLæs mere

📑 Alle kategorier i Dominikanske republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning