Tandlæge i Dominikanske republik

Åben kort
Lokal tid:
22:31:06

Clinica Dental Dra. Amanda Cabrera

Torre Profesional Biltmore, 1003, Suite 309,, Avenida Abraham Lincoln, Santo Domingo
dentistLæs mere

Professional Dental Care SRL.

Av. Abraham Lincoln #1003, Torre profesional Biltmore 1, suite 504, Piantini Santo Domingo, DN
dentistLæs mere

Dentsmart By Valenzuela's Group

Avenida Abraham Lincoln 1007, Santo Domingo
dentistLæs mere

OralstudioMSM

Avenida Abraham Lincoln 1003, Santo Domingo
dentistLæs mere

Salud Bucal

Avenida Abraham Lincoln 1007, Santo Domingo
dentistLæs mere

EsteticArt Clinic

Avenida Gustavo Mejía Ricart, Santo Domingo
dentistLæs mere

Denta Sana

Calle Pablo Casals 8, Santo Domingo
dentistLæs mere

Dra Cynthia Ovalles

Torre Piantini, Avenida Gustavo Mejía Ricart, Santo Domingo
dentistLæs mere

OrthoClinic | Dra. Francina Grullón

Palacio Nacional, Calle Jacinto Ignacio Mañón No.1, Plaza La Telefónica, Suite 108. Ensanche, Santo Domingo
dentistLæs mere

Piantini's Dental Room

302, Calle Federico Geraldino, # 49, Edificio Criscar X, Santo Domingo
dentistLæs mere

BioArt Dental Studio

Avenida Gustavo Mejía Ricart 84, Santo Domingo
dentistLæs mere

OralMed Odontología y Estética Dental

Avenida Lope de Vega 100, Santo Domingo
dentistLæs mere

Clinica Odontológica Dental Precission

Plaza Comercial UNO, Suite 204, Av Gustavo Mejía Ricart Plaza Comercial UNO, Suite 204 - Gustavo M. Ricart # 67, Santo Domingo
dentistLæs mere

Premium Dental

Av. Lope de Vega, Plaza Asturiana local 14B, Santo Domingo
dentistLæs mere

Salud Bucal

Av. Lope de Vega #49, Plaza Asturiana, Local 1-B., Plaza Asturiana, Local 1-B, Santo Domingo
dentistLæs mere

Centro Odontológico Dra. Lilian Taveras de Lama

Avenida Abraham Lincoln 901, Santo Domingo
dentistLæs mere

Centro Odontológico Piantini

Avenida Gustavo Mejía Ricart 67, Santo Domingo
dentistLæs mere

DR. HECTOR LUIS RODRIGUEZ (ORTODONCIA)

Calle Max Henriquez Ureña 31, Santo Domingo
dentistLæs mere

Consultorio Dres. Heredia

esq., Av. Abraham Lincoln & Calle Rafael Augusto Sánchez, Santo Domingo
dentistLæs mere

Dental Design Soluciones Estéticas

Calle Max Henríquez Ureña #27, plaza roman
dentistLæs mere

📑 Alle kategorier i Dominikanske republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning