Gym i Dominikanske republik

Åben kort
Lokal tid:
22:28:11

CrossFit Lounge

Calle Hector Inchaustegui Cabral, Santo Domingo
gymLæs mere

Yoga Studio

Calle Federico Geraldino 83, Santo Domingo
gymLæs mere

Orange Theory Paraiso

Calle Federico Geraldino 83, Santo Domingo
gymLæs mere

Orange Theory Fitness

Calle Federico Geraldino 77, Santo Domingo
gymLæs mere

Mi Yoga

Plaza Mezzaluna, Calle Federico Geraldino 83, Santo Domingo
gymLæs mere

Orange Theory

Plaza Mezzaluna, Calle Federico Geraldino 83, Santo Domingo
gymLæs mere

Billy Hairdresser shop

Calle Federico Geraldino # 89 esq. Jacinto Mañon Ens. Paraiso ,Santo, Domingo Rep, Santo Domingo
beauty_salonLæs mere

Espacio SwáSthya - Yôga Antiguo

República Dominicana, Calle Federico Geraldino 50, Santo Domingo
gymLæs mere

Torre Logroval XVI

Calle José Amado Soler 56, Santo Domingo
gymLæs mere

Yoga Plus

Plaza Novocentro, 2do nivel, Avenida Lope de Vega 29, Santo Domingo
gymLæs mere

Plus Training Gym (PTG)

Avenida Abraham Lincoln, Santo Domingo
gymLæs mere

Martha Stilista

Calle Regina Koenig, Santo Domingo
gymLæs mere

La Media Cancha Centro

Calle Juan T. Mejia y Cotes 8, Santo Domingo
gymLæs mere

Golds Gym Galerias 360

Santo Domingo
gymLæs mere

Gold's Gym

360 Gallery Shopping Center, Av John F. Kennedy Km 5 1/2, Santo Domingo
gymLæs mere

Juzgago Civil Del Ensache La Fe

Santo Domingo
gymLæs mere

Well Fit Life

Francisco Carias Lavandier, Club Paraíso, Ensanche Paraíso, Santo Domingo
gymLæs mere

Carlos Solis

Torre Las Ramblas, Calle Max Henriquez Ureña 72, Santo Domingo
gymLæs mere

Orange Theory Fitness

Novo Centro, Avenida Lope de Vega 29, Santo Domingo
gymLæs mere

📑 Alle kategorier i Dominikanske republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning