Gym i Dominikanske republik

Åben kort

01:58:10

Centro Cultural Yoga Devanand

Licenciado Rafael F. Bonnely, Santo Domingo

Orange Theory Fitness

Calle Federico Geraldino 77, Santo Domingo

Flow Fitness

11501, Santo Domingo Este

Golds Gym Galerias 360

Santo Domingo

Gimnasio Palace

Santo Domingo

CrossFit Lounge

Calle Hector Inchaustegui Cabral, Santo Domingo

Orange Theory

Plaza Mezzaluna, Calle Federico Geraldino 83, Santo Domingo

Well Fit Life

Francisco Carias Lavandier, Club Paraíso, Ensanche Paraíso, Santo Domingo

Mi Yoga

Plaza Mezzaluna, Calle Federico Geraldino 83, Santo Domingo

BIO - RENDIMIENTO FISICO

Calle Miguel Ángel Monclús 167, Santo Domingo

Atma shanti yoga 68

Avenida de la Vega Real 68, Santo Domingo

Gimnasio Colonial

255, Calle Colonial, Santo Domingo

Orange Theory Paraiso

Calle Federico Geraldino 83, Santo Domingo

Martha Stilista

Calle Regina Koenig, Santo Domingo

Jiu Jitsu Dominicana

Avenida 27 de Febrero 506, Santo Domingo

Centro Deportivo Y Cultural Ozama (CEDECO)

Av. Presidente Vásquez esq. Juan Goico Alix, Santo Domingo Este

Krav Maga Dominican Prevendom

Avenida 27 de Febrero esqina avenida privada, 3ra planta, sector Renacimiento, Santo Domingo distrito nacional

Cancha Seaboard

Borojol, Santo Domingo

Sun Blue Yoga

Calle Santo Domingo 167-A, Santo Domingo

Centro de Ministerios Nueva Vida

Calle 39 Este #15 Ensanche Luperón, Calle 39 Este 15, Santo Domingo

Yoga Studio

Calle Federico Geraldino 83, Santo Domingo

Body Shop Athletic Club

Avenida Sarasota 77, Santo Domingo

Torre Logroval XVI

Calle José Amado Soler 56, Santo Domingo

OD Gym for Kids

Calle San Juan Bautista de la Salle, Santo Domingo

XMT Academy

Avenida Ingeniero Roberto Pastoriza 111, Santo Domingo

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelZoobiludlejning