Blomsterhandler i Dominikanske republik

Lokal tid:
20:46:17
Rosa Riding Hood Branch Piantini

Rosa Riding Hood Branch Piantini

Calle Federico Geraldino 77, Santo Domingo
floristLæs mere

De Flora

Calle Max Henriquez Ureña #55, Santo Domingo, Distrito Nacional
floristLæs mere
Teruki Florist

Teruki Florist

Avda. Jonh F. Kennedy Km. 5,5 Plaza Galería 360, Santo Domingo
floristLæs mere
D Flora Floristeria & Decoraciones

D Flora Floristeria & Decoraciones

H #, Avenida Pedro Henríquez Ureña 55, Santo Domingo
floristLæs mere
Speaking Roses Floristeria

Speaking Roses Floristeria

Calle Virgilio Diaz Ordonez, No. 44 Esquina Viriato Fiallo., Local 1B, Primer Nivel, Plaza Sevilla, Ensanche Julieta Morales, Santo Domingo, D.N.
floristLæs mere
AMOROSSA

AMOROSSA

Calle Porfirio Herrera 23, Local 2b, 2do Piso, Santo Domingo
floristLæs mere

📑 Alle kategorier i Dominikanske republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning