Taxaholdeplads i Dominikanske republik

Åben kort
Lokal tid:
22:28:34

Parada de la OMSA

Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo
taxi_standLæs mere

Parada Taxi Metro

Calle Francisco Prats Ramírez 149, Santo Domingo
taxi_standLæs mere

Tropical Taxi

Avenida Ortega y Gasset 16, Santo Domingo
taxi_standLæs mere

QTL TAXI ANACAONA (la Cuadra Ruda)

Avenida Mirador Sur, Santo Domingo
taxi_standLæs mere

SUD SOCIOS

Autopista Duarte, Calle Jose A Polanco, Santo Domingo
taxi_standLæs mere

Parada De Taxis La Fabrea

Calle Josefa Brea, Santo Domingo
taxi_standLæs mere

Parada De Taxi La Picua Del Luperon

Calle 6 Sur, Santo Domingo
taxi_standLæs mere

Taxista Dominicano

Calle Padre Billini, Santo Domingo
taxi_standLæs mere

📑 Alle kategorier i Dominikanske republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning