Museum i Dominikanske republik

Åben kort
Lokal tid:
13:17:44

Pantheon of Heroes, First Pharmacy

Santo Domingo
museumLæs mere

SQUARE BANNER. DOMINICAN REPUBLIC

Santo Domingo
museumLæs mere

Jardin Municipal Ayuntamiento Distrito Nacional

Calle Parabola, Santo Domingo
museumLæs mere

Museo Bellapart

Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo
museumLæs mere

Casa Museo del Pelotero Profesional Dominicano

Calle Coronel Rafael Fernandez Dominguez, Santo Domingo
museumLæs mere

Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano

Calle Centro Olímpico, Santo Domingo
museumLæs mere

Museo del Deporte Dominicano

Avenida Ortega y Gasset, Santo Domingo
museumLæs mere

Plaza Quetzal

Av 27 de Febrero & Av. Winston Churchill, Santo Domingo
museumLæs mere

plaza de la cultura

Avenida Máximo Gómez, Santo Domingo
museumLæs mere

Chatterbox Solutions

El Millón II, Santo Domingo
museumLæs mere

Hermanas Bosh Gaviño

Parqueo Jardin Botanico, Santo Domingo
museumLæs mere

Bit Pug

El Millón II, Santo Domingo
museumLæs mere

Archivo General de la Nación

Calle General Modesto Diaz, Santo Domingo
museumLæs mere

Datcom4it, S.R.L.

Calle Mayor E. Valverde, Santo Domingo
museumLæs mere

Torre G-32

Avenida Bolivar, Calle José Desiderio Valverde 258, Santo Domingo
museumLæs mere

TheOzainkCity🗿 TattooStudio

Calle Alonzo De Espinosa, Santo Domingo
museumLæs mere

MAM

Avenida Pedro Henríquez Ureña, Santo Domingo
museumLæs mere

Museo de Historia y Geografia

Pedro Enrique Ureña , Plaza de la Cultura, Santo Domingo
museumLæs mere

📑 Alle kategorier i Dominikanske republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning