Etablering i Dominikanske republik

Åben kort
Lokal tid:
13:17:51

Torre del bosque

Alfonso XIV, Calle Filomena Gomez de Cova 22, Santo Domingo
point_of_interestLæs mere

PROMOS CARIBE

Calle Filomena Gomez de Cova 24, Santo Domingo
point_of_interestLæs mere

PEPSICO

Calle Filomena Gomez de Cova 24, Santo Domingo
point_of_interestLæs mere

Forest of Life

Calle Filomena Gomez de Cova, Santo Domingo
parkLæs mere

Coan Dominicana

Calle Abraham Lincoln, Esq. José Amado Soler Edif. Concordia, Pianttini. Santo Domingo, República Dominicana, Santo Domingo
point_of_interestLæs mere

Banesco - Sede Principal

Avenida Abraham Lincoln 1021, Santo Domingo
bankLæs mere

Fundacion Plenitud

Edificio Juan Antonio I, Calle Doctor Luis Escoto Gomez, Santo Domingo
point_of_interestLæs mere

Capital Club 105

Calle José Amado Soler, Santo Domingo
night_clubLæs mere

Parque de la Vida

Calle José Amado Soler, Santo Domingo
parkLæs mere

Afterimage

Calle José Amado Soler, Santo Domingo
point_of_interestLæs mere

Sol Petroleum

Avenida Abraham Lincoln 1021, Santo Domingo
storeLæs mere

La Estrella de Belén - Piantini

Calle Jose Amado Soler 51, Avenida Abraham Lincoln, Santo Domingo
storeLæs mere

Benefitsonmadison

Calle Jose Amado soler 13, Piso 2, Santo Domingo
point_of_interestLæs mere

Torre Gampsa I

Alfonso XIV, Calle Filomena Gomez de Cova 22, Santo Domingo
point_of_interestLæs mere

Delkaso Salon

Calle José Amado Soler, Santo Domingo
point_of_interestLæs mere

Banesco Seguros

Avenida Abraham Lincoln 1019, Santo Domingo
point_of_interestLæs mere

📑 Alle kategorier i Dominikanske republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning