Bilreparationer i Dominikanske republik

Åben kort
Lokal tid:
22:30:59

Centro Gomas Reid

Jose Amado Soler Street 23, Santo Domingo
car_repairLæs mere

Cartesano

Jose Amado Soler Street 15, Santo Domingo
car_repairLæs mere

RPM Motors

Clínica Doctor Abel González, 200 de la de, Avenida Abraham Lincoln, Santo Domingo
car_repairLæs mere

Centro De Servicios Universal

Calle Padre Fantino Falco, Santo Domingo
car_repairLæs mere

Texaco Lope de Vega - Asogadom S.R.L

Avenida Lope de Vega Avenida Lope de Vega #84, Santo Domingo
gas_stationLæs mere

Europarts

Avenida Gustavo Mejía Ricart 71-84, Santo Domingo
car_repairLæs mere

Repuestos Los Peña

Avenida Lope de Vega, Santo Domingo
car_repairLæs mere

Caremax

Av. John F. Kennedy #64, casi Esq. Lope de Vega, Interseccion con Av. San Martin, Santo Domingo
car_repairLæs mere

Europartes

Avenida Gustavo Mejía Ricart 67, Santo Domingo
car_repairLæs mere

Rapidcentro

Calle Haim Lopez Penha 5, Santo Domingo
car_repairLæs mere

Frenos HI-TECH

Calle Prolongacion Siervas de Maria, Santo Domingo
car_repairLæs mere

EUROPARTS

Avenida Gustavo Mejía Ricart 67, Santo Domingo
car_repairLæs mere

Colombigas

Calle Juan T. Mejia y Cotes, Santo Domingo
car_repairLæs mere

Poli Petroleum Internacional, srl

Avenida Winston Churchill, Santo Domingo
car_repairLæs mere

REPUESTOS YANG S.A

Avenida Winston Churchill, Santo Domingo
car_repairLæs mere

EXinca

Calle Poncio Sabater, Santo Domingo
car_repairLæs mere

Speed Racing Store

Avenida Tiradentes 128, Santo Domingo
car_repairLæs mere

📑 Alle kategorier i Dominikanske republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning