Bilreparationer i Dominikanske republik

Lokal tid:
20:46:16
Centro Gomas Reid

Centro Gomas Reid

Jose Amado Soler Street 23, Santo Domingo
car_repairLæs mere
Cartesano

Cartesano

Jose Amado Soler Street 15, Santo Domingo
car_repairLæs mere
RPM Motors

RPM Motors

Clínica Doctor Abel González, 200 de la de, Avenida Abraham Lincoln, Santo Domingo
car_repairLæs mere

Centro De Servicios Universal

Calle Padre Fantino Falco, Santo Domingo
car_repairLæs mere
Texaco Lope de Vega - Asogadom S.R.L

Texaco Lope de Vega - Asogadom S.R.L

Avenida Lope de Vega Avenida Lope de Vega #84, Santo Domingo
gas_stationLæs mere
Europarts

Europarts

Avenida Gustavo Mejía Ricart 71-84, Santo Domingo
car_repairLæs mere

📑 Alle kategorier i Dominikanske republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning