Etablering nær ved 18.481067, -69.93635

Åben kort
Lokal tid:
13:05:15

Santo Domingo

Santo Domingo
localityLæs mere

Hotel Luis V

47 Avenida 30 de Marzo, Santo Domingo
lodgingLæs mere

Hotel Aladino Santo Domingo

Calle Doctor Heriberto Pieter 34, Santo Domingo
lodgingLæs mere

Weston Suites Hotels

Avenida 27 de Febrero 194, Santo Domingo
lodgingLæs mere

Aparta Hotel Plaza del Sol

Avenida José Contreras 25A, Santo Domingo
lodgingLæs mere

El Señorial Hotel

Santo Domingo
lodgingLæs mere

Hotel Riparbella

Calle Danae 35, Santo Domingo
lodgingLæs mere

Radisson Hotel Santo Domingo

Calle Presidente González 10, Santo Domingo
lodgingLæs mere

Royal Palace Hotel

Av Abraham lincoln 116,frente al dominico americano, casi Esq. Correa y, Cidron, Santo Domingo
lodgingLæs mere

Aparthotel Residence City

Avenida José Contreras #25, Santo Domingo
lodgingLæs mere

Ramada Santo Domingo Princess Hotel

Avenida 27 De Febrero 312, Santo Domingo
lodgingLæs mere

Catalonia Santo Domingo

Avenida George Washington 500, Santo Domingo
lodgingLæs mere

Esmeralda Guest House

Elvira de Mendoza 151, Santo Domingo
lodgingLæs mere

Hotel Discovery

No. 402, Calle Arzobispo Nouel, Santo Domingo
lodgingLæs mere

Hotel Maison Gautreaux

Avenida George Washington 218, Santo Domingo
lodgingLæs mere

Hostal San Francisco de Asis

Avenida Pasteur, Santo Domingo
lodgingLæs mere

Apartahotel Drake

Calle Agustin Lara 29, Santo Domingo
lodgingLæs mere

Hotel Jardines Del Teatro

Calle César Nicolás Penson 92, Santo Domingo
lodgingLæs mere

Hostal Los Jensen

Calle Dr. Delgado No.12 Santo Domingo, Rep. Santo Domingo República Dominicana, Santo Domingo
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier i Dominikanske republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning