Transit station nær ved 18.481939, -69.920458

Åben kort
Lokal tid:
13:18:29

Estación Juan Ulises García Saleta, L2

Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo
subway_stationLæs mere

Freddy Beras Goico

Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo
subway_stationLæs mere

Estación Los Taínos, L1

Avenida Máximo Gómez, Santo Domingo
subway_stationLæs mere

Estación Joaquín Balaguer, L1

Avenida Máximo Gómez, Santo Domingo
subway_stationLæs mere

Ramón Cáceres

Avenida Juan Pablo Duarte, Santo Domingo
subway_stationLæs mere

Transporte Espinal

Av. París #69, Entre las Calles Juana Saltitopa y Dr. Betances, Santo Domingo
bus_stationLæs mere

Estación Centro de los Héroes, L1

Avenida Enrique Jiménez Moya, Santo Domingo
subway_stationLæs mere

Hermanas Mirabal

Avenida Mirador Norte, Santo Domingo
subway_stationLæs mere

Terminal Don Diego

Avenida Francisco Alberto Caamaño Deñó, Santo Domingo
transit_stationLæs mere

OMSA - Corredor 27 de Febrero

Avenida España, Santo Domingo Este
bus_stationLæs mere

Estación José Francisco Peña Gómez, L1

Avenida Hermanas Mirabal, Santo Domingo
subway_stationLæs mere

Estación Kennedy

Avenida Máximo Gómez, Santo Domingo
subway_stationLæs mere

Estación Manuel Arturo Peña Batlle, L1

Avenida Máximo Gómez, Santo Domingo
subway_stationLæs mere

Estación Profesor Juan Bosch, L1

Avenida Máximo Gómez, Santo Domingo
subway_stationLæs mere

Bus del ITLA, Máximo Gómez con 27 de Febrero

Avenida Máximo Gómez, Santo Domingo
bus_stationLæs mere

OMSA - Corredor Maximo Gomez

Avenida Máximo Gómez, Santo Domingo
bus_stationLæs mere

Estación Pedro Livio Cedeño, L1

Avenida Máximo Gómez, Santo Domingo
subway_stationLæs mere

Estación Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, L2

Expreso V Centenario, Santo Domingo
subway_stationLæs mere

📑 Alle kategorier i Dominikanske republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning